Amendament propus de Asociatia Medicala CBD Transilvania pentru Canabisul în scopuri medicale în temeiul Legii 339/2015: Informații și îmbunătățiri

1

Certificat verde pentru cultivarea la domiciliu a canabisului în scopuri medicale.

2

Desemnarea unei persoane sau asociații pentru a produce canabis medicinal pentru pacienți.

Amendament propus de AMCT pentru Canabis în scopuri medicale în temeiul Legi 339/2005 

 

Amendamentul Asociatia Medicala CBD Transilvania (AMCT) privind accesul la canabis în scopuri medicale permite accesibilitatea oferind persoanelor care au nevoie de canabis în scopuri medicale trei opțiuni prin care pot accesa canabisul: prin intermediul producătorilor comerciali autorizați, producându-l ei înșiși (producție personală) sau desemnând pe cineva care să-l producă pentru ei (producție desemnată).

 

AMCT încorporează în mod substanțial cadrul de reglementare stabilit în temeiul Legi  339/2005 pentru producția personală și producția desemnată.

 

Legea  339/2005 Canabisului Medical să fie compusă din DOUĂ PĂRȚI:

 

  • Partea 1: producție comercială de către producători autorizați responsabili de producția și distribuția de canabis proaspătă sau uscată controlată de calitate, ulei de canabis sau materii prime (adică semințe și plante) în medii sigure și sanitare; și
  • Partea 2: regim de producție personal și desemnat care permite persoanelor înregistrate să își producă propriul canabis sau să desemneze pe cineva sau o Asociatie Medicala care să-l producă pentru ei 

 

Partea 1 – Producție comercială de către producători autorizați

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea 2 – Producția în scopuri medicale proprii și producția de către o persoană / asociatie medicala desemnată

 

 

Partea 2 a Legea 339/2005 Canabisului Medical stabilește un cadru de înregistrare care permite utilizarea personală și producția desemnată de canabis (inclusiv cultivarea plantelor și modificarea produselor) în scopuri medicale.

  

 

Înregistrarea la  Ministerul Sănătății  

Pentru a fi eligibil pentru a aplica la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății în conformitate cu partea 2 din Legea 339/2005 pentru a produce canabis în scopuri medicale sau pentru a desemna pe cineva care să-l producă în numele său, o persoană cu un document medical trebuie să locuiască în mod obișnuit în România. Un producător personal sau desemnat trebuie să fie adult. În plus, criteriile de eligibilitate includ că un solicitant pentru o înregistrare ca producător personal nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani pentru o infracțiune desemnată de canabis care a fost comisă în timp ce el / ea era autorizat să producă canabis în temeiul Legi 339/2005, altul decât în ​​temeiul Legi 339/2005 sau o infracțiune desemnată de canabis care a fost comisă în timp ce era autorizată în conformitate cu  Legi 339/2005 să producă canabis. Dacă preferință este de a desemna o altă persoană care să producă canabis, această persoană trebuie indicată în cerere, și trebuie să îndeplinească un set separat de criterii de eligibilitate, inclusiv faptul că el / ea nu a fost condamnat, ca adult, pentru o infracțiune de droguri desemnată în ultimii 5 ani. Deși minorii nu se pot înregistra pentru producția personală în temeiul prezentului regulament, o persoană care este responsabilă pentru minor (de exemplu, părinte) poate solicita o înregistrare în numele minorului și poate solicita să fie persoana desemnată pentru producția de canabis. 

Persoana care solicită înregistrarea pentru a produce canabis în scopuri medicale proprii sau persoana care răspunde de el / ea trebuie să prezinte un document medical și o cerere care să conțină informații precum 

 • informații personale, cum ar fi numele și data nașterii;
 • adresa rezidențială, producția și adrese de depozitare;
 • dacă cultivarea canabis va avea loc în interior și / sau în aer liber;
 • consimțământul proprietarului proprietății pentru locul de producție (dacă este necesar);
 • o declarație că va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea canabisului și că locul propus nu este adiacent unei școli, loc de joacă public, îngrijire sau alt loc public frecventat în principal de persoane sub 18 ani zona de producție propusă implică producția în aer liber; și
 • o declarație a producătorului desemnat (dacă este cazul).

 

Motivele refuzului 

Ministerul Sănătății  trebuie să refuze înregistrarea unui solicitant (fie pentru producție personală, fie pentru producție desemnată) pe baza mai multor motive, inclusiv 

 • neeligibilitate;
 • informații false sau înșelătoare din cererea de înregistrare;
 • un document medical care nu mai este valabil;
 • dacă un producător ar fi autorizat să producă plante de canabis sub mai mult de două înregistrări; sau
 • site-ul propus pentru producerea plantelor de canabis ar fi un site de producție sub mai mult de patru înregistrări. 

Dacă Ministerul Sănătății propune să refuze înregistrarea unui solicitant, solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivul refuzului propus și i se va oferi posibilitatea de a fi audiat.

 

Înregistrare reușită 

După o revizuire a cererii, dacă cerințele sunt îndeplinite cu succes și nu există motive aplicabile pentru refuz, Ministerul Sănătății trebuie să înregistreze solicitantul. 

Persoana înregistrată va primi un certificat de înregistrare și, dacă este cazul, un document care conține informații referitoare la producție va fi trimis persoanei desemnate. Certificatul de înregistrare oferă individului informațiile necesare pentru a înțelege activitățile autorizate. În plus, acest certificat poate servi ca mijloc de stabilire a dovezii legale a deținerii / producției individuale, dacă este solicitată de forțele de ordine. 

Înregistrările sunt valabile pentru o perioadă de până la un an, pe baza perioadei de utilizare specificată de medicul medical pe documentul medical.

 

Reînnoiri 

O persoană înregistrată poate solicita să își reînnoiască înregistrarea la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății înainte de data expirării înregistrării.

 

Modificări ale înregistrării 

O persoană înregistrată își poate modifica înregistrarea. Aceste modificări se pot referi la orice informații prevăzute în înregistrare, inclusiv numele persoanei înregistrate sau desemnate, adresa locului de producție și producătorul desemnat (adică înlocuirea producătorului desemnat cu o persoană nouă). Cererea trebuie să includă numărul de înregistrare, o descriere a modificării propuse, motivul justificativ al acesteia, informațiile și documentele solicitate într-o cerere de înregistrare care sunt relevante pentru aceasta și data la care va intra în vigoare. În cazul unei modificări a numelui persoanei înregistrate, a persoanei / asociație desemnate sau a unei persoane fizice responsabile pentru persoana înregistrată, trebuie prezentată și dovada modificării. 

În cazul unui nou document medical (de exemplu, modificarea cantității zilnice suportate de medicul medical), trebuie depusă o nouă cerere de înregistrare.

 

Activități autorizate 

Ca persoană înregistrată, o persoană este autorizată să dețină și să schimbe canabis în scopuri medicale proprii. El / ea trebuie să respecte cerințele Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății și cu înregistrarea, inclusiv cu limitele de posesie stabilite pe baza echivalentului celui mai mic din aprovizionarea de 30 de zile (derivat din cantitatea zilnică susținută de medicul medical) sau 150 g, exprimat în grame de canabis uscată. O persoană înregistrată a cărei înregistrare specifică o persoană / asociația desemnată poate participa, de asemenea, dacă este adult, la activitățile pe care persoana / asociația desemnată este autorizată să le desfășoare în cadrul înregistrării. 

O persoană înregistrată care produce pentru uz medical propriu poate produce, transporta și stoca canabis în conformitate cu cerințele părții 2 din Legea 339/2005 și cu înregistrarea. 

Un producător desemnat poate produce canabis în scopuri medicale ale persoanei înregistrate, poate depozita, transporta, expedia, furniza sau livra canabis în conformitate cu cerințele părții 2 din  Legea 339/2005 și cu înregistrarea. Expedierea, furnizarea sau livrarea se pot face numai persoanei înregistrate (adică persoanei autorizate din punct de vedere medical) sau persoanei responsabile pentru persoana înregistrată.

 

Echivalență de canabis uscată 

Cantitatea zilnică autorizată de canabis uscată și cantitățile maxime de deținere și depozitare sunt articulate în termeni de grame de canabis uscată. Persoanele înregistrate și desemnate trebuie să își gestioneze limitele pe baza cantității de canabis proaspătă, ulei de canabis sau alte produse care sunt echivalente cu o anumită cantitate de canabis uscată calculată în conformitate cu reglementările. 

În aceste scopuri, 5 g de canabis proaspătă se determină a fi echivalente cu 1 g de canabis uscată. Cantitatea de produse care este echivalentă cu o anumită cantitate de canabis uscată se calculează luând în considerare greutatea canabis proaspete sau uscate care a fost utilizată pentru fabricarea produselor.

 

Cantități maxime de producție și depozitare 

Regulamentul stabilește formule pentru conversia cantității zilnice acceptate de canabis uscată într-un număr maxim de plante și cantitatea maximă de canabis uscată depozitată. Formulele se aplică atât producției personale, cât și producției desemnate și acoperă producția interioară, exterioară și parțială interioară / parțială în exterior. 

Formulele transformă cantitatea zilnică susținută de medicul de îngrijire a sănătății într-un număr maxim de plante. Formulele iau în considerare diferențele dintre condițiile de creștere interioare și exterioare și aplică valori standard pentru următoarele elemente: 

Producția plantelor: 30 g în interior și 250 g în exterior 

Cicluri de creștere: Trei în interior și unul în aer liber. 

Pierderea recoltei: 20% alocație de pierdere în interior și 30% în aer liber.

 

În timpul cultivării în interior, fiecare 1 g pe zi de canabis uscată autorizată din punct de vedere medical duce la producerea a cinci plante. În timpul cultivării în aer liber, la fiecare 1 g pe zi de canabis uscată care este autorizată medical duce la producerea a două plante. Dacă producția de plante de canabis este parțial în interior și parțial în aer liber, la fiecare 1 g pe zi de canabis uscată rezultă patru plante în interior și o plantă în aer liber. 

Producătorii personali și desemnați trebuie să depoziteze în siguranță canabisul în interiorul locului autorizat în înregistrare, în funcție de limitele de stocare indicate în înregistrare. Limitele de depozitare se bazează pe limita plantelor și pe randamentul anticipat de canabis uscată produsă pe plantă (adică 30 g pentru plantele cultivate în interior și 250 g pentru plantele cultivate în aer liber). Formulele de depozitare permit producătorilor să mențină cantități rezonabile de inventar în timp ce cultivă și / sau usucă materialul recoltat recent. Aplicând formula aplicabilă producției de interior, de exemplu, unui producător care cultivă 10 plante i se va permite să stocheze echivalentul a maximum 450 g de canabis uscată.

 

Numărul maxim de înregistrări persoana / asociații desemnata 

O persoană poate produce sub două înregistrări (adică pentru alte două persoane ca persoană desemnată sau o altă persoană ca producător desemnat și el / ea ca producător personal). 

În plus, sunt permise maximum patru înregistrări pe loc de producție. 

Numărul maxim de înregistrări asociație desemnată 

Asociațiile desemnate să nu dețină mai mult de 200 de membri înregistrați pentru producția de canabis în aceeași locație

 

Anularea înregistrării 

Persoana înregistrată poate solicita ca Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății să anuleze înregistrarea. Persoanele responsabile pentru persoana înregistrată pot depune, de asemenea, o cerere de anulare în numele său. Înregistrarea poate fi, de asemenea, anulată de Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătățiidin motive precum 

 • neeligibilitatea persoanei înregistrate sau a producătorului desemnat;
 • înregistrarea a fost emisă pe baza informațiilor false sau înșelătoare;
 • înregistrarea trebuie să se producă pe un loc unde există deja producție sub patru înregistrări;
 • medicul nu mai susține utilizarea individuală a canabisului uscate din motive clinice; sau
 • persoana înregistrată moare sau încetează să mai aibă reședința obișnuită în România. 

La anularea înregistrării, producția de canabis conform înregistrării încetează să mai fie autorizată. Ministrul Sănătății trebuie să notifice în scris persoanei înregistrate motivele anulării propuse și posibilitatea ca persoana înregistrată să fie audiată.

 

Obținerea materiilor prime 

O persoană care este înregistrată să producă canabis sau are o persoană / asociație desemnată să o producă pentru el / ea va avea nevoie de acces la materiile prime (adică semințe sau plante). După înregistrarea la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății, o persoană poate obține materii prime de la un producător autorizat. Producătorilor autorizați li se permite să înregistreze clienți utilizând un certificat de înregistrare la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății în locul unui document medical pentru a furniza materiile prime. Aceste materiale de pornire pot fi semințe sau plante, expediate în conformitate cu ambalajul și cerințele relevante de etichetare și expediere prezentate în partea 1 a Legi 339/2005. Numai o persoană înregistrată are voie să devină client al unui producător autorizat în acest mod; un producător desemnat nu are voie să se înregistreze pentru materiile prime. 

O persoană înregistrată poate achiziționa semințe sau plante de la un producător autorizat până la o cantitate maximă care, ținând cont de faptul că trei semințe de canabis sunt echivalente cu o plantă, nu depășește echivalentul numărului maxim de plante de canabis autorizate. Se așteaptă ca materiile prime să fie necesare la începutul înregistrării unei persoane; cu toate acestea, nu există o limită a numărului de ori în care o persoană poate cumpăra materii prime pentru a explica potențialul eșecului culturilor.

 

Aprovizionare provizorie 

Până în momentul în care produsul utilizabil este disponibil (adică atunci când plantele sunt pregătite pentru recoltare) sau în absența recoltei suficiente (de exemplu, din cauza eșecului recoltei), o persoană înregistrată are opțiunea de a solicita o aprovizionare provizorie de la un producător autorizat. 

Producătorilor autorizați li se permite să înregistreze clienții utilizând certificatul de înregistrare emis de Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății în locul unui document medical pentru a găzdui persoanele înregistrate care obțin o aprovizionare provizorie de ulei de canabis sau canabis proaspăt sau uscat până când propria lor sursă este gata.

 

Romanii care au nevoie de canabis în scopuri medicale.

 

Se anticipează că acest regim de reglementare va oferi un beneficiu românilor care au nevoie de canabis în scopuri medicale prin reintroducerea a două mijloace suplimentare de acces: producția personală și desemnată. Acest lucru le va permite românilor să decidă ce formă de acces se potrivește cel mai bine situației lor personale, fie prin cost, fie prin comoditate.

 

În timp ce stabilirea unei surse personale sau desemnate de canabis ar implica unele costuri de pornire (de exemplu, înregistrarea la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății și achiziționarea de materiale de pornire), această aprovizionare va fi o opțiune oferită românilor.

 

Măsuri de siguranță și recomandari.

 

General. 

Conform Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că toate plantele de canabis sau produsele din canabis pe care le dețineți în scopuri medicale sunt sigure și că alte persoane, inclusiv copiii, nu le pot accesa. 

Măsuri de siguranță cu privire la mirosul și vizibilitatea plantei de canabis pentru a nu deranja vecinii.

 

Producție în aer liber. 

Cultivarea canabisului medical în aer liber, se face doar dacă granița terenului autorizat nu are puncte comune cu: o școală sau grădiniță, un teren sau parc de joacă, drum public sau drum frecventat de persoane minore.  

A se lua în considerare instalarea unui gard înalt cu o poartă de blocare și un sistem de alarmă pentru a menține zona de producție în siguranță.

 

Producție în interior. 

Cultivarea canabisului medical în interior se execută doar dacă există suficientă ventilație pentru a elimina excesul de umiditate și pentru a opri formarea mucegaiului în camera de cultură și clădire. 

Modificarea structurei casei se execută doar de către un specialist autorizat în domeniu, pentru a respecta codurile de construcție municipale și provinciale / teritoriale.Modificarea sistemului electric se execută doar de către un specialist autorizat în domeniu, pentru a evita riscul de scurt circuit la legăturile improvizate.

 

Depozitare. 

Executarea unor încuietori sigure la ușile tuturor zonelor de producție / stocare al canabisului.Instalarea unui sistem de monitorizare sau alarmă. 

Canabisul și produsele din canabis trebuie depozitate în recipiente greu accesibile copiilor, pentru a evita ingestia accidentală (pentru cei ce au copii minori sau sunt vizitați în mod regulat de copii minori).

 

Sănătate. 

Producerea de canabis poate prezenta anumite riscuri pentru sănătatea și siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să luați în considerare următoarele: 

Dacă intenționați să utilizați produse chimice, cum ar fi pesticide, asigurați-vă că aceste produse sunt sigure pentru utilizare pe o plantă pe care intenționați să o consumați sau să o vaporizați. Dacă fabricați un produs din canabis, cum ar fi uleiul sau untul, nu vi se permite să utilizați un solvent organic precum butan, benzen, clorură de metil sau hidrocarburi clorurate. 

Folosirea solvenților organici pentru fabricarea produselor de canabis prezintă riscuri semnificative pentru siguranță, cum ar fi incendiul și explozia, precum și riscuri pentru sănătate dacă produsul conține reziduuri din procesul de producție.

 

Eliminarea în siguranță a canabisului. 

Dacă producția de canabis este mai mare decât cea autorizată, excesul de canabis trebuie distrus astfel încât în orice moment canabisul rămas să nu depășească limita de depozitare / deținere.  

Pentru a proteja alte persoane și animale de companie din gospodăria dumneavoastră, excesul de canabis trebuie zdrobit și amestecat cu nisip folosit de la pisici, pentru a masca mirosul canabisului, după care se aruncă în coșul de gunoi. 

 

Nu este recomandată arderea excesului de canabis.  

Vă rugăm să consultați Legea privind drogurile și substanțele controlate, Regulamentul privind accesul la canabis în scopuri medicale și înregistrarea dvs. pentru informații suplimentare despre activitățile pe care vi se permite să le desfășurați și despre procedurile pe care trebuie să le respectați.

 

PARTEA 2

 

Producția în scopuri medicale proprii și producția de către o persoană / asociatie medicala desemnată

 

Interpretare

 

Definiție  

 11. (1) În această parte, prin zonă de producție se înțelege locul unde se desfășoară producția de plante de canabis, adică  

 • (a) în interior; 
 • (b) în întregime în aer liber; sau 
 • (c) parțial în interior și parțial în aer liber. 

Teren adiacent 

(2) În sensul paragrafelor 16 (4) (e) și 32 (1) (d), o bucată de teren este considerată a fi adiacentă unei alte bucăți de teren dacă granița sa are cel puțin un punct în comun cu limita celeilalte bucăți de pământ.

 

Prevedere generală

 

Semnătură și atestare 

12. O cerere, o declarație sau o notificare care trebuie depusă în conformitate cu prezenta parte de către un solicitant sau o persoană înregistrată trebuie să fie semnată și datată de către aceștia – sau de o persoană care răspunde de acestea – și să ateste că informațiile conținute în aceasta sunt corecte și complet. 

 

DIVIZIUNEA 1

 

Înregistrarea la ministru

   

Eligibilitate – persoană înregistrată 

13. (1) O persoană este eligibilă pentru a fi o persoană înregistrată numai dacă de obicei locuiește în Romania.

 

Eligibilitate – producție în scopuri medicale proprii 

(2) O persoană este eligibilă să producă canabis în scopuri medicale proprii ca persoană înregistrată numai dacă este adultă.

 

Infracțiuni anterioare 

(3) O persoană nu este eligibilă pentru realizarea producției menționate la subsecțiunea (2) dacă, în ultimii 5 ani, a fost condamnată, ca adult, pentru

 • (a) o infracțiune desemnată de canabis – sau o infracțiune comisă în afara României care, dacă ar fi fost comisă în România, ar fi constituit o astfel de infracțiune – care a fost comisă în timp ce erau autorizați să producă canabis în temeiul legii; sau 
 • (b) o infracțiune de canabis desemnată – sau o infracțiune comisă în afara României care, dacă ar fi fost comisă în România, ar fi constituit o astfel de infracțiune – care a fost comisă în timp ce erau autorizați să producă canabis 
 • (i) în temeiul legii, altul decât în ​​temeiul prezentelor reglementări sau 
 • (ii) în virtutea unei ordonanțe de ordonanță emisă de o instanță.

 

Definiții 

(4) Următoarele definiții se aplică în această secțiune.

 

infracțiune de canabis desemnată înseamnă  

 • (a) o infracțiune, în ceea ce privește canabisul, în temeiul articolului 5 din lege sau în conformitate cu articolul 6 din lege, cu excepția importului; sau 
 • (b) o conspirație sau o încercare de a comite sau a fi un accesoriu după fapt în legătură cu sau orice consiliere în legătură cu o infracțiune menționată la alineatul (a).

 

infracțiune de canabis desemnată înseamnă 

 • (a) o infracțiune, în ceea ce privește canabis, în temeiul secțiunii 5 din lege sau în temeiul articolului 6 din lege, cu excepția importului; sau 
 • (b) o conspirație sau o încercare de a comite sau a fi un accesoriu după fapt în legătură cu sau orice consiliere în legătură cu o infracțiune menționată la alineatul (a). 

Eligibilitate – o singură înregistrare 

14. O persoană nu trebuie să fie înregistrată de mai multe ori în orice moment.

 

Eligibilitate – persoană / asociație desemnată 

15. (1) Sub rezerva subsecțiunii (2), o persoană este eligibilă pentru a fi o persoană desemnată numai dacă este un adult care are reședința obișnuită în Romania.

 

Infracțiuni anterioare 

(2) O persoană nu este eligibilă pentru a fi o persoană desemnată dacă, în ultimii 5 ani, ea 

 • (a) au fost condamnați, ca adulți, pentru o infracțiune desemnată în materie de droguri , astfel cum este definită în Capitolul I 143/2000 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; 
 • (b) au fost condamnați, ca adulți, pentru o infracțiune comisă în afara României care, dacă ar fi fost comisă în România, ar fi constituit o infracțiune menționată la alineatul (a);

 

Cerere de înregistrare 

16. (1) O persoană care solicită o înregistrare pentru a produce canabis în scopuri medicale proprii sau pentru a-l produce pentru o persoană / asociație desemnată trebuie să prezinte ministrului o cerere care să includă originalul documentului medical al solicitantului și informațiile și documentele necesare prin această secțiune.

 

Individ responsabil 

(2) Cererea și documentele aferente pot fi, de asemenea, depuse de o persoană care răspunde de solicitant, caz în care cererea trebuie să fie semnată și datată de persoana respectivă și să includă o declarație a acestora că este responsabilă pentru solicitant.

 

Informatii de baza

 

(3) Cererea trebuie să includă  

 • (a) numele, prenumele, data nașterii și sexul solicitantului; 
 • (b) adresa completă a locului în care solicitantul are reședința obișnuită, precum și numărul de telefon al solicitantului și, dacă este cazul, numărul de fax și adresa de e-mail; 
 • (c) adresa poștală a locului menționat la alineatul (b), dacă este diferită de adresa prevăzută în paragraful respectiv; 
 • (d) dacă este cazul, numele, prenumele, data nașterii și sexul uneia sau mai multor persoane care sunt responsabile pentru solicitant; 
 • (e) în cazul în care locul menționat la alineatul (b) este o unitate care nu este o reședință privată, tipul și numele unității; 
 • (f) o indicație că, după caz, 
 • (i) solicitantul va respecta limita de posesie menționată la secțiunea 6 sau 
 • (ii) orice persoană care răspunde de solicitant va respecta această limită și se va asigura că solicitantul o respectă; 
 • (g) o indicație dacă se solicită înregistrarea în ceea ce privește canabisul care urmează să fie produs de solicitant sau de o persoană desemnată în cerere; și 
 • (h) o indicație conform căreia solicitantul sau, dacă este cazul, orice persoană care răspunde de solicitant va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea canabisului aflat în posesia lor.

 

Producție în scopuri medicale proprii 

(4) Dacă solicitantul intenționează să producă canabis în scopuri medicale proprii, cererea trebuie să includă, de asemenea  

 • (a) o indicație conform căreia, în cei 5 ani care preced cererea, nu au fost condamnați, ca adulți, pentru o infracțiune menționată la alineatul  
 •  alineatul (3) litera (a) sau (b); 
 • (b) o indicație că acestea vor respecta limita numărului maxim de plante în producție menționată la alineatul 17 alineatul (2) litera (l) și limita cantității maxime de canabis uscată în depozit menționată la alineatul 17 (2) ) (n); 
 • (c) adresa completă a locului unde urmează să se desfășoare producția propusă de plante de canabis ; 
 • (d) zona de producție propusă; 
 • (e) în cazul în care zona de producție propusă implică producția în exterior, în totalitate sau parțial, în interior și parțial în exterior, o indicație că locul de producție nu este adiacent unei școli, loc de joacă public, unitate de îngrijire de zi sau alt loc public frecventat în principal de persoane sub 18 ani de vârstă; 
 • (f) o indicație că canabisul, altele decât plantele de canabis, va fi depozitat în interior și dacă se propune stocarea acestuia la 
 • (i) locul propus pentru producerea plantelor de canabis sau 
 • (ii) locul obișnuit de reședință al solicitantului, dacă este diferit de locul menționat la litera (i); și 
 • (g) o indicație că solicitantul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea plantelor de canabis și a canabisului.

 

Producția de către persoana desemnată sau asociați  

(5) Dacă canabisul urmează să fie produs de o persoană desemnată sau asociație, cererea trebuie să includă o declarație a persoanei desemnate care să includă  

 • (a) informațiile menționate la alineatele (3) literele (a) – (c) și (e), cu privire la persoana [/ asociația desemnată; 
 • (b) informațiile menționate la alineatele (4) literele (c) – (e); 
 • (c) o indicație că canabisul, altele decât plantele de canabis, va fi depozitat în interior și dacă se propune stocarea acestuia la 
 • (i) locul propus pentru producerea plantelor de canabis sau 
 • (ii) locul obișnuit de reședință al persoanei desemnate, dacă este diferit de locul menționat la litera (i); 
 • (d) o indicație că 
 • (i) în decursul celor 5 ani anteriori cererii, nu au fost condamnați pentru o infracțiune menționată în niciunul dintre paragrafele 15 alineatul (2) literele (a) – (c) sau nu au primit o sentință menționată la alineatul 15 alineatul (2) litera (d) ) sau (e), 
 • (ii) că vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea plantelor de canabis și a canabisului și 
 • (iii) vor respecta limita privind numărul maxim de plante în producție menționată la alineatul 17 alineatul (2) litera (l) și limita cantității maxime de marihuana uscată în depozit menționată la alineatul 17 alineatul (2) (n ); și 
 • (e) un document emis de o forță de poliție canadiană care să stabilească faptul că, în cei 5 ani anteriori cererii, persoana desemnată nu a fost condamnată pentru o infracțiune menționată la alineatul 15 (2) (a) sau (c) sau a primit o teză menționată la punctul 15 alineatul (2) litera (d).

 

Semnătura și atestarea persoanei desemnate 

(6) Declarația menționată la subsecțiunea (5) trebuie să fie semnată și datată de persoana desemnată și să ateste că informațiile conținute în aceasta sunt corecte și complete.

 

Consimțământul proprietarului 

(7) Dacă locul propus pentru producerea plantelor de canabis nu este locul obișnuit de reședință al solicitantului sau al persoanei desemnate, dacă există, și nu este deținut de solicitant sau de persoana desemnată, cererea trebuie să includă numele, prenumele, adresa și numărul de telefon al proprietarului site-ului și o declarație semnată și datată de aceștia care consimte la producerea pe site.

 

Înregistrare 

17. (1) Sub rezerva articolelor 22 -24, dacă sunt îndeplinite cerințele articolului 16 , ministrul trebuie să înregistreze solicitantul.

 

Conţinut 

(2) Înregistrarea trebuie să includă 

 • (a) numele, prenumele, data nașterii și sexul persoanei înregistrate și, dacă este cazul, a persoanei desemnate; 
 • (b) dacă este cazul, numele, prenumele, data nașterii și sexul oricărei persoane care este responsabil pentru persoana înregistrată; 
 • (c) adresa completă a locului în care locuiește în mod obișnuit persoana înregistrată și, dacă este cazul, persoana desemnată; 
 • (d) numărul de înregistrare; 
 • (e) numele medicului care a furnizat documentul medical; 
 • (f) cantitatea maximă de canabis uscată, în grame, pe care o poate înregistra persoana înregistrată sau, dacă este cazul, orice persoană care este responsabilă de persoana înregistrată sub înregistrare, care este cea mai mică dintre 
 • (i) de 30 de ori cantitatea zilnică de canabis uscată menționată la alineatul 8 alineatul (1) litera (d) și 
 • (ii) 150 g de canabis uscată; 
 • (g) data efectivă a înregistrării; 
 • (h) data de expirare a înregistrării, care trebuie să corespundă sfârșitului perioadei de valabilitate a documentului medical care susține înregistrarea, astfel cum este stabilit în conformitate cu Partea 1; 
 • (i) tipul de producție autorizat, și anume producția în scopuri medicale proprii sau producția de către o persoană desemnată; 
 • (j) adresa completă a sitului unde este autorizată producția de plante de canabis; 
 • (k) zona de producție autorizată; 
 • (l) numărul maxim de plante de canabis, determinat în conformitate cu secțiunea 29, care poate fi în curs de producție la locul de producție și, dacă zona de producție este parțial în interior și parțial în aer liber, numărul maxim de plante pentru fiecare perioadă de producție; 
 • (m) adresa completă a site-ului în care canabisul poate fi stocat; și 
 • (n) cantitatea maximă de canabis uscată, exprimată în grame, determinată în conformitate cu secțiunea 30, care poate fi depozitată la locul autorizat conform alin. (m).

 

Documente

 

(3)  Ministerul Sănătății  trebuie 

 • (a) trimite un certificat de înregistrare persoanei înregistrate; și 
 • (b) trimite persoanei desemnate, dacă este cazul, un document care conține informații referitoare la producția de către persoana desemnată.

 

Cerere de reînnoire 

18. Pentru a solicita reînnoirea unei înregistrări, persoana înregistrată sau o persoană care este responsabilă de acestea trebuie să prezinte ministrului o cerere care include numărul de înregistrare și informațiile și documentele solicitate în conformitate cu secțiunea 16.

 

Reînnoire 

19. (1) Sub rezerva articolelor 22-24, dacă o cerere este conformă cu articolul 18, ministrul trebuie să reînnoiască înregistrarea și să trimită certificatul de înregistrare reînnoit persoanei înregistrate și să trimită persoanei desemnate, dacă este cazul, o versiune actualizată a documentul menționat la punctul 17 alineatul (3) litera (b).

 

Anularea înregistrării existente 

(2) Înainte de reînnoirea înregistrării, ministrul trebuie să anuleze orice înregistrare existentă.

 

Notificare către fosta persoană desemnată 

(3) Dacă o înregistrare este reînnoită înainte de expirarea înregistrării anterioare și reînnoirea are ca rezultat înlocuirea unei persoane desemnate de către o altă persoană sau de către persoana înregistrată, ministrul trebuie să notifice fostei persoane desemnate pierderea autorizației de a produce canabis sub această înregistrare.

 

Cerere de modificare 

20.  (1) Sub rezerva paragrafului (3), persoana înregistrată sau o persoană care răspunde de acestea trebuie să prezinte ministrului o cerere de modificare cu privire la modificarea oricăreia dintre informațiile prevăzute în înregistrare.

 

Conţinut 

(2) Cererea trebuie să includă 

 • (a) numărul de înregistrare; 
 • (b) în ceea ce privește modificarea propusă, 
 • (i) o descriere a acesteia și motivele justificative ale acesteia, 
 • (ii) informațiile și documentele menționate în secțiunea 16 care sunt relevante pentru aceasta și 
 • (iii) data la care va intra în vigoare; și 
 • (c) în cazul unei modificări a numelui sau prenumelui persoanei înregistrate, a persoanei desemnate sau a unei persoane care răspunde de persoana înregistrată, dovada schimbării.

 

Noua cerere privind noul document medical 

(3) În cazul unui nou document medical, trebuie depusă o nouă cerere de înregistrare în conformitate cu secțiunea 16.

 

Amendament 

21. (1) Sub rezerva articolelor 22-24, dacă o cerere este conformă cu articolul 20, ministrul trebuie să modifice înregistrarea și, dacă este cazul, să trimită un certificat de înregistrare modificat persoanei înregistrate și să trimită persoanei desemnate, dacă este cazul, un versiunea actualizată a documentului menționat la punctul 17 alineatul (3) litera (b).

 

Notificare către fosta persoană desemnată 

(2) În cazul în care modificarea are ca rezultat înlocuirea unei persoane desemnate de către o altă persoană sau de către o persoană înregistrată, ministrul trebuie să notifice fostei persoane desemnate pierderea autorizației sale de a produce canabis sub acea înregistrare.

 

Schimbarea locul 

(3) În cazul în care ministrul modifică o înregistrare cu privire la o modificare a locației locului autorizat pentru producția de plante de canabis sau a locului autorizat pentru depozitarea canabisului, ministrul poate specifica perioada în care persoana înregistrată sau persoana desemnată, dacă este cazul, poate transporta canabis de la fostul site la noul site.

 

Motivele refuzului – înregistrare 

22. Ministrul trebuie să refuze înregistrarea unui solicitant sau reînnoirea sau modificarea unei înregistrări dacă

 

 • (a) solicitantul nu este eligibil în conformitate cu Partea 1 sau secțiunea 14; 
 • (b) documentul medical care susține cererea nu îndeplinește toate cerințele Partea 1 sau nu mai este valabil; 
 • (c) persoana care a furnizat solicitantului documentul medical 
 • (i) nu este un medic, 
 • (ii) nu are dreptul să își exercite profesia în provincia în care solicitantul s-a consultat cu persoana respectivă sau 
 • (iii) este menționat într-o notificare emisă în temeiul Partea 1; 
 • (d) numele, prenumele sau data nașterii solicitantului sunt diferite de numele, prenumele sau data nașterii care apare pe documentul medical; 
 • (e) medicul care a furnizat documentul medical solicitantului notifică în scris ministrului că utilizarea de canabis uscată de către solicitant nu mai este susținută din motive clinice; sau 
 • (f) orice informație, declarație sau alt element inclus în cerere este falsă sau înșelătoare.

 

Motive pentru refuz – producție în scopuri medicale proprii 

23. În cazul unei cereri de înregistrare pentru a produce în scopuri medicale proprii sau a unei cereri de reînnoire sau modificare a unei astfel de înregistrări, ministrul trebuie să refuze înregistrarea solicitantului sau să reînnoiască sau să modifice înregistrarea dacă  

 • (a) persoana nu este eligibilă în conformitate cu subsecțiunea 13 (2) sau (3); 
 • (b) persoana ar deveni autorizată să producă plante de canabis sub mai mult de două înregistrări; 
 • (c) locul propus pentru producerea plantelor de canabis ar fi un loc de producție sub mai mult de patru înregistrări; sau 
 • (d) orice informație, declarație sau alt element inclus în cerere este falsă sau înșelătoare.

 

Motivele refuzului – persoana desemnată

 

24. În cazul unei cereri de înregistrare pentru producție de către o persoană desemnată sau a unei cereri de reînnoire sau modificare a unei astfel de înregistrări, ministrul trebuie să refuze înregistrarea solicitantului sau reînnoirea sau modificarea înregistrării 

 • (a) dacă persoana nu este eligibilă în temeiul secțiunii 15; sau 
 • (b) pentru orice motiv menționat la paragrafele 23 literele (b) – (d).

 

Notificare de refuz 

25. Dacă  Ministerul Sănătății propune să refuze înregistrarea unui solicitant sau să reînnoiască sau să modifice o înregistrare în conformitate cu oricare dintre secțiunile 22-24, ministrul trebuie să

 • (a) să notifice solicitantului în scris motivul refuzului propus; și 
 • (b) să ofere solicitantului posibilitatea de a fi audiat.

 

DIVIZIUNEA 2

  

Producție

 

Activități autorizate

 

Persoană înregistrată – producție în scopuri medicale proprii 

26. O persoană înregistrată a cărei înregistrare îi autorizează să producă canabis în scopuri medicale proprii poate, în conformitate cu înregistrarea lor și cu dispozițiile prezentei părți  

 • (a) produc în scopuri medicale proprii plante de canabis sau canabis, altele decât plantele de canabis; 
 • (b) depozitează, în scopuri medicale proprii, o cantitate de canabis care nu depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată care poate fi stocată sub înregistrare; 
 • (c) transportă direct, de la locul de depozitare a canabisului la locul de producție a plantelor de canabis , o cantitate totală de plante și semințe de canabis care, ținând cont de factorul de echivalență specificat la Partea 1, nu să depășească echivalentul numărului maxim de plante, determinat în conformitate cu secțiunea 29, care sunt autorizate să fie în producție sub înregistrare; 
 • (d) în cazul în care locul pentru producerea plantelor de canabis este diferit de locul în care locuiește în mod obișnuit persoana înregistrată, transportați direct din locul respectiv în acel loc o cantitate de canabis care nu depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată care poate fi stocate sub înregistrare; și 
 • (e) dacă există o modificare a locației pentru producerea plantelor de canabis sau a locului pentru depozitarea canabisului, transportați canabisul direct de la fostul site la noul site.

 

Persoană înregistrată care are o persoană desemnată 

27. O persoană înregistrată a cărei înregistrare specifică o persoană desemnată poate, dacă este adultă, să participe la activitățile pe care persoana desemnată este autorizată să le desfășoare în cadrul înregistrării.

 

Persoană desemnată 

28. (1) O persoană desemnată poate, în conformitate cu înregistrarea și prevederile prezentei părți, 

 • (a) produce, în scopuri medicale ale persoanei înregistrate, plante de canabis sau canabis, altele decât plantele de canabis; 
 • (b) păstrează, în scopul menționat la alineatul (a), o cantitate de canabis care nu depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată care poate fi depozitată sub înregistrare; 
 • (c) transportă direct, de la locul de depozitare a canabisului la locul de producție a plantelor de canabis, o cantitate totală de plante și semințe de canabis care, ținând cont de factorul de echivalență specificat la Partea 1, nu să depășească echivalentul numărului maxim de plante, determinat în conformitate cu secțiunea 29, care sunt autorizate să fie în producție sub înregistrare; 
 • (d) dacă locul pentru producerea plantelor de canabis este diferit de site-ul pentru stocarea canabisului, transportați direct de la primul la al doilea site o cantitate de canabis care nu depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată care poate fi stocate sub înregistrare; 
 • (e) sub rezerva subsecțiunii (2), în cazul în care locul de depozitare a canabisului este diferit de locul în care locuiește în mod obișnuit persoana înregistrată, transportați direct sau expediați din acel loc în acel loc o cantitate de canabis care nu depășește echivalentul cantitatea maximă de canabis uscată pe care o poate înregistra persoana înregistrată în conformitate cu alineatul 17 (2) litera (f); 
 • (f) dacă există o modificare a locației locului pentru producerea plantelor de canabis sau a locului pentru depozitarea canabisului, transportați canabisul direct de la fostul site la noul site; și 
 • (g) să furnizeze sau să livreze persoanei înregistrate o cantitate de canabis care nu depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată pe care persoana înregistrată o poate deține în conformitate cu alineatul 17 (2) litera (f).

 

Securitate la expediere  

(2) O persoană desemnată care transportă canabis în circumstanțele menționate la alin. (1) lit. (e) trebuie să ia măsurile specificate la alin. (1) lit. (b) și (c). 

Dispoziții generale

 

Numărul maxim de plante în producție

 

29. (1) În formulele din subsecțiunea (2), 

 • A: este cantitatea zilnică de canabsi uscată, exprimată în grame, indicată în documentul medical; 
 • C: este o constantă egală cu 1, reprezentând ciclul de creștere al unei plante de canabis de la însămânțare până la recoltare; și 
 • D: este numărul maxim de plante de canabis care pot fi în curs de producție la fața locului pentru producerea plantelor de canabis sub înregistrare.

 

Calcul

 

(2) Numărul maxim de plante de canabis este determinat în funcție de oricare dintre următoarele formule: 

 • (a) dacă zona de producție este în întregime interioară, 

D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2

Unde  

 • B este de 30 de grame, fiind randamentul scontat de canabis uscată pe plantă; 
 • (b) dacă zona de producție este în întregime în aer liber, 

D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3 

Unde  

 • B este de 250 de grame, fiind randamentul scontat de canabis uscată pe plantă; și 
 • (c) dacă zona de producție este parțial interioară și parțial în aer liber, 
 • (i) pentru perioada interioară 

D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2 

Unde 

 • B este de 30 de grame, fiind randamentul scontat de canabis uscată pe plantă și 
 • (ii) pentru perioada în aer liber 

D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3 

Unde 

 • B este de 250 de grame, fiind randamentul scontat de canabis uscată pe plantă.

 

Rotunjire

 

(3) Dacă numărul determinat pentru D nu este un număr întreg, acesta trebuie rotunjit la următorul număr întreg cel mai mare.

 

Cantitatea maximă de canabis uscată depozitată

 

30. (1) În formulele din subsecțiunea (2), 

E este

 • (a) dacă zona de producție este în întregime în interior sau în aer liber, numărul maxim de plante de canabis pe care persoana înregistrată sau persoana desemnată este autorizată să le producă, calculat în conformitate cu alineatul 29 alineatul (2) litera (a) sau (b), oricare se aplică sau 
 • (b) dacă zona de producție este parțial interioară și parțial în aer liber, numărul maxim de plante de canabis pe care persoana înregistrată sau persoana desemnată este autorizată să le producă, calculat în temeiul paragrafului 29 (2) (c) (ii); și 

F este cantitatea maximă de canabis uscată, în grame, care poate fi stocată sub înregistrare. 

Calcul

 

(2) Cantitatea maximă de canabis uscată care poate fi stocată sub înregistrare se determină în funcție de oricare dintre următoarele formule:

 • (a) dacă zona de producție este în întregime interioară,

F = E × B × 1,5 

Unde 

 • B este de 30 de grame, fiind randamentul scontat de canabis uscată pe plantă; 
 • (b) dacă zona de producție este în întregime în aer liber, 

F = E × B × 1,5 

Unde  

 • B este de 250 de grame, fiind randamentul preconizat de canabis uscată pe plantă: și 
 • (c) dacă zona de producție este parțial interioară și parțial în aer liber, 

F = E × B × 1,5 

Unde  

 • B este de 250 de grame, fiind randamentul scontat de canabis uscată pe plantă.
 •  

Cantitatea maximă de canabis depozitată 

31. O persoană care este autorizată printr-o înregistrare să producă canabis nu trebuie să stocheze o cantitate totală de canabis proaspătă, canabis uscată și orice produse menționate la alineatele (4) (1) (b) și (c) care depășesc echivalentul cantității maxime de canaibs uscată care poate fi depozitată sub înregistrare, calculată în conformitate cu secțiunea 30.

 

Locația și tipul de producție 

32. (1) O persoană care este autorizată printr-o înregistrare să producă canabis

 • (a) poate produce plante de canabis numai la locul autorizat pentru producerea plantelor de canabis; 
 • (b) poate produce numai canabis, altele decât plantele de canabis, la locul de producere a plantelor de canabis sau la locul de stocare a canabisului; 
 • (c) nu trebuie să cultive, să recolteze sau să înmulțească canabis parțial în interior și parțial în aer liber simultan; și 
 • (d) nu trebuie să cultive, să recolteze sau să înmulțească canabsi în aer liber dacă locul de producție este adiacent unei școli, loc de joacă public, unitate de îngrijire de zi sau alt loc public frecventat în principal de persoane sub 18 ani.

 

 

Excepție 

(2) O persoană înregistrată sau o persoană responsabilă cu acestea poate produce o cantitate de canabis, alta decât plantele de canabsi, într-o altă locație decât una specificată la alineatul (1) litera (b) dacă cantitatea produsă nu depășește echivalentul cantitatea maximă de canabsi uscată pe care o pot avea în conformitate cu alineatul 17 (2) litera (f).

 

Transportul plantelor 

(3) În cazul în care plantele de canabsi sunt expediate de către un producător autorizat la locul de depozitare a canabisului, persoana care este autorizată prin înregistrare să producă canabis trebuie să transporte plantele direct din acel loc la locul de producție a plantelor de canabis în șapte zile după ziua în care plantele sunt primite.

 

Depozitare la locul specificat 

33. O persoană care este autorizată printr-o înregistrare să producă canabis poate stoca canabis, altele decât plantele de canabis, numai în interior la locul autorizat în înregistrare în acest scop.

 

Inspecţie 

34. (1) Pentru a verifica dacă producția de canabis este conformă cu prezentul regulament și cu o înregistrare, un inspector poate, în orice moment rezonabil, să intre în orice loc în care inspectorul consideră din motive rezonabile că canabisul este produs sau stocat de un persoană sau o persoană desemnată și poate, în acest scop, 

 • (a) deschideți și examinați orice recipient sau pachet găsit acolo care ar putea conține canabis; 
 • (b) examinează orice se găsește acolo, care este utilizat sau poate fi folosit pentru a produce sau depozita canabis; 
 • (c) examinează orice substanță găsită acolo și, în scopul analizei, ia probe; și 
 • (d) confiscă și reține, în conformitate cu Partea 1 din lege, orice substanță găsită acolo, dacă inspectorul consideră, din motive rezonabile, că este necesar.

 

Consimţământ 

(2) Un inspector nu poate intra într-un loc de locuit fără acordul unui ocupant al locului de locuit.

 

Prevederi ale Legii 

(3) Subsecțiunile 31 (6) – (9) din lege se aplică, cu modificările necesare, unei inspecții în conformitate cu prezenta secțiune.

 

DIVIZIUNEA 3

 

Obligații generale

 

Securitate

 

35. (1) O persoană înregistrată sau, dacă este cazul, o persoană care răspunde de acestea trebuie să mențină măsurile necesare pentru a asigura securitatea canabisului în posesia lor și a certificatului de înregistrare.

 

Raportarea pierderii sau furtului 

(2) În cazul pierderii sau furtului canabisului sau al certificatului de înregistrare, persoana înregistrată sau persoana care răspunde de acestea trebuie să 

 • (a) în termen de 24 de ore după ce a luat cunoștință de eveniment, notifică o forță de poliție; și 
 • (b) în următoarele 72 de ore după ce a luat cunoștință de eveniment, notifică ministrul, în scris, și include confirmarea că notificarea cerută în temeiul alineatului (a) a fost dată.

 

Persoană desemnată 

(3) Cerințele specificate la subsecțiunile (1) și (2) se aplică, de asemenea, unei persoane desemnate în ceea ce privește canabisul în posesia sa și documentul menționat la alineatul 17 (3) litera (b).

 

Anularea înregistrării 

36. (1) Sub rezerva articolului 39, ministrul trebuie să anuleze o înregistrare dacă 

 • (a) persoana înregistrată nu este eligibilă în conformitate cu secțiunea 13; 
 • (b) persoana desemnată nu este eligibilă în temeiul secțiunii 15; 
 • (c) persoana înregistrată sau persoana desemnată a încălcat articolul 32; 
 • (d) înregistrarea a fost emisă pe baza informațiilor false sau înșelătoare; 
 • (e) medicul care a furnizat documentul medical persoanei înregistrate îl notifică în scris pe ministru că utilizarea marihuanei uscate de către persoană nu mai este susținută din motive clinice; 
 • (f) medicul care a furnizat documentul medical persoanei înregistrate este numit într-un aviz emis în temeiul Partea 1; 
 • (g) persoana înregistrată sau o persoană care răspunde de aceasta solicită ministrului să anuleze înregistrarea; sau 
 • (h) persoana înregistrată moare sau încetează să locuiască în mod obișnuit în Romania.

 

Anularea excesului de înregistrări 

(2) Sub rezerva secțiunii 36, dacă un site pentru producerea plantelor de canabis este autorizat în mai mult de patru înregistrări, ministrul trebuie să anuleze înregistrările în exces.

 

Comunicare către producătorul autorizat 

(3) În cazul în care o înregistrare este anulată și ministrul este conștient de faptul că înregistrarea a stat la baza înregistrării la un producător autorizat în conformitate cu Partea 1, ministrul trebuie să notifice producătorului anularea și să le furnizeze următoarele informații: 

 • (a) numele și prenumele persoanei numite în înregistrarea anulată; 
 • (b) data nașterii persoanei; 
 • (c) numărul de înregistrare al înregistrării anulate; și 
 • (d) data anulării.

 

Efectul anulării 

(4) Pentru o mai mare certitudine, dacă o înregistrare este anulată, producția de canabis în cadrul înregistrării încetează să mai fie autorizată.

 

Notificare de anulare 

37. Ministrul nu trebuie să anuleze o înregistrare, cu excepția cazului în care 

 • (a) ministrul a trimis persoanei înregistrate o notificare a motivelor anulării propuse și le-a dat posibilitatea de a fi audiate; 
 • (b) ministrul a trimis persoanei desemnate, dacă există, o notificare cu privire la anularea propusă; și 
 • (c) eșecul care a dus la anularea propusă nu este remediat.

 

Distrugerea canabisului – persoană înregistrată 

38. (1) O persoană înregistrată care încetează să mai fie autorizată să producă plante de canabis sub înregistrarea sa trebuie să întrerupă producția plantelor respective și, sub rezerva subsecțiunii (2), să distrugă toată canabisul aflat în posesia lor.

 

Excepție 

(2) Persoana înregistrată nu este obligată să distrugă canabisul care nu depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată pe care o poate avea în conformitate cu alineatul 17 (2) (f).

 

Distrugerea canabisului – persoană / asociație desemnată 

39. strare trebuie să întrerupă producția de canabis și, sub rezerva subsecțiunii (2), să distrugă toată canabisul aflat în posesia lor.

 

Excepție 

(2) Persoana poate, înainte de a distruge canabisul, transporta, transfera, da sau livra, fără întârziere, direct persoanei înregistrate sau unei persoane care răspunde de acestea, o cantitate de canabis care nu depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată pe care o poate înregistra persoana înregistrată conform alin. 17 alin. (2) lit. (f).

 

Distrugerea canabisului – schimbarea zonei de producție 

40. Dacă o înregistrare este modificată în conformitate cu secțiunea 21 sau la momentul reînnoirii pentru a reflecta o modificare a zonei de producție, persoana autorizată să producă canabis trebuie să distrugă 

 • (a) orice plante de canabis aflate în producție care depășesc numărul maxim de plante care pot fi produse în urma înregistrării, astfel cum a fost modificat; și 
 • (b) orice canabis pe care îl depozitează, care depășește echivalentul cantității maxime de canabis uscată care poate fi stocată sub înregistrare, astfel cum a fost modificată.

 

Comunicarea informațiilor – poliție 

41.  Ministerul Sănătății este autorizat să furnizeze oricare dintre următoarele informații unei forțe de poliție canadiene sau unui membru al unei forțe de poliție canadiene care solicită informațiile în cursul unei investigații în temeiul legii sau al prezentului regulament, sub rezerva faptului că aceste informații sunt utilizate numai pentru scopurile acelei investigații și administrarea sau executarea corespunzătoare a legii sau a prezentelor regulamente: 

 • (a) în ceea ce privește o persoană desemnată, indiferent dacă este o persoană înregistrată, o persoană desemnată sau o persoană care este responsabilă de persoana înregistrată; 
 • (b) în ceea ce privește o adresă specificată, dacă adresa este 
 • (i) locul în care de obicei locuiește o persoană înregistrată sau o persoană desemnată și, în caz afirmativ, numele acelei persoane și numărul de înregistrare; 
 • (ii) locul unde este autorizată producția de plante de canabis sub o înregistrare și, dacă da, numărul de înregistrare, numele persoanei autorizate să producă și, dacă persoana respectivă este o persoană desemnată, numele înregistrării persoana care poate participa la producție sau 
 • (iii) site-ul în care canabisul poate fi stocat sub o înregistrare și, dacă da, informațiile menționate la paragraful (ii); și 
 • (c) în ceea ce privește o înregistrare, 
 • (i) numele, prenumele, data nașterii și sexul persoanei înregistrate, persoana desemnată, dacă este cazul, și persoanele care sunt responsabile pentru persoana înregistrată, dacă există, 
 • (ii) adresa completă a locului în care locuiesc în mod obișnuit persoana înregistrată și persoana desemnată, dacă există, 
 • (iii) numărul de înregistrare; 
 • (iv) cantitatea maximă de canabis uscată pe care o poate înregistra persoana înregistrată conform alin. 17 alin. (2) lit. (f); 
 • (v) data intrării sale în vigoare și data expirării; 
 • (vi) dacă înregistrarea a expirat, dacă a fost depusă o cerere de reînnoire înainte de data expirării și starea cererii, 
 • (vii) adresa completă a site-ului unde este autorizată producția de plante de canabis, 
 • (viii) zona de producție autorizată; 
 • (ix) numărul maxim de plante de canabis care pot fi în curs de producție la locul de producție; 
 • (x) adresa completă a site-ului în care poate fi stocată canabisul și 
 • (xi) cantitatea maximă de canabis uscată care poate fi stocată la locul menționat la litera (x).

 

Comunicarea informațiilor – autoritățile care acordă licențe 

42. (1)  Ministerul Sănătății este autorizat să furnizeze, în ceea ce privește un medic care a furnizat un document medical care a stat la baza înregistrării la  Ministerul Sănătății , următoarele informații către autoritatea provincială de acordare a licențelor profesionale care este responsabilă cu înregistrarea sau autorizarea persoanelor de a-și exercita profesia în provincia identificată în document ca fiind provincia în care practicantul este autorizat să practice: 

 • (a) numele, prenumele și data nașterii persoanei care s-a înregistrat la ministru; 
 • (b) codul poștal și numele provinciei specificate în adresa locului în care locuiește în mod obișnuit persoana înregistrată; 
 • (c) numele, prenumele și adresa de afaceri a medicului care a semnat documentul medical și numărul atribuit de provincie autorizației de a practica medicul; 
 • (d) cantitatea zilnică de canabis uscată specificată în documentul medical; 
 • (e) perioada de utilizare specificată în documentul medical; și 
 • (f) data la care documentul medical a fost semnat de către medicul medical.

 

Definiția health care practitioner 

(2) În această secțiune, medicul are aceleași semnificații ca și în Partea 1.

 

Donatii:

Beneficiar: Asociatia Medicala CBD Transilvania Cont bancar (IBAN): RO92BTRLRONCRT0532712301 (deschis la banca Transilvania) Adresă: Str. Meziadului Nr. 4, Oradea, Bihor CIF: 42141099

BITCOIN: 1AYShqQ3UVyzfb8ePi6XJR6r2muAWLFqkJ