Legea Canepi propusa de Asociatia Medicala CBD Transilvania

Legea Canepi propusa de Asociatia Medicala CBD Transilvania

Art. 1
Scop

1. Prezenta lege contine reguli de sprijin si promovare
a lantului de cultivare si aprovizionare a canepei (Cannabis sativa L.),
care cultura poate contribui la reducerea impactului
mediu in agricultura, reducerea consumului de sol e
desertificarea si pierderea biodiversitatii, precum si cum
cultura sa fie folosita ca un posibil inlocuitor al culturilor
surplus si ca cultura pentru rotatie.

2. Aceasta lege se aplica culturilor de canepa de
soiuri admise inscrise in catalogul comun al soiurilor de
specii de plante agricole, in sensul articolului 17 din directiva
2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002, care nu sunt incluse
in sfera de aplicare a actului consolidat al legilor privind
reglementarea drogurilor narcotice si a substantelor psihotrope, prevenire,
tratamentul si reabilitarea starilor de dependenta de droguri conexe.

3. Sprijinul si promovarea vizeaza cultivarea canepei
finalizat:
a) cultivare si prelucrare;
b) incurajarea utilizarii si consumului final de
produse semifabricate din canepa din lanturile de aprovizionare in primul rand
localnici;
c) dezvoltarea lanturilor de aprovizionare teritoriale integrate care
imbunatatirea rezultatelor cercetarii si urmarirea integrarii
sustenabilitatea economica si de mediu locala si reala;
d) productia de produse alimentare, cosmetice, materii prime
produse inovatoare biodegradabile si semifabricate pentru diferite industrii
sectoare;
e) realizarea de lucrari de bioinginerie, remediere a
terenuri, activita ‘didattiche si de investigare.

 

Art. 2
Legalitatea cultivarii

1. Cultivarea soiurilor de canepa mentionate la articolul 1,
alin. 2, este permisa fara a fi nevoie de autorizare.

2. Din canepa cultivata conform paragrafului 1 este posibil
obtine:
a) alimente si produse cosmetice produse exclusiv in conformitate
disciplinele sectoarelor respective;
b) produse semifabricate, cum ar fi fibre, snopi, pulberi, aschii de lemn, uleiuri sau
carburanti, pentru aprovizionarea industriilor si activitatilor mestesugaresti
din diferite sectoare, inclusiv energie;
c) material destinat practicarii gunoiului de grajd verde;
d) material organic destinat lucrarilor de bioinginerie o
produse utile pentru constructii ecologice;
e) material care vizeaza fitodepurarea pentru remedierea
situri poluate;
f) culturi dedicate activitatilor didactice si demonstrative
precum si cercetari de catre institutii publice sau private;
g) culturi destinate horticulturii.

Art. 3
Obligatiile cultivatorului

1. Cultivatorul este obligat sa pastreze etichetele
a semintelor achizitionate pe o perioada de cel putin douasprezece luni.
De asemenea, are obligatia de a pastra facturile de cumparare ale
samanta pentru perioada ceruta de legislatia in vigoare.

Art. 4
Controale si sanctiuni

1. Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor este autorizat sa efectueze i
controalele necesare, inclusiv esantionarea si analiza
laborator, cu privire la cultivarea canepei, fara a aduce atingere niciunei altele
tip de control de catre organele de politie judiciara
efectuate la notificare si pe parcursul desfasurarii activitatii
Judiciar.

2. Persoana mentionata la alineatul (1) efectueaza verificari aleatorii
conform procentului anual prevazut de legislatia europeana in vigoare.

3. In cazul prelevarilor efectuate de subiect
identificate de persoana prevazuta la alineatul (1), modalitatile de
colectarea, depozitarea si analiza probelor din
culturi de camp deschis, in scopul determinarii cantitative a
continutul de tetrahidrocannabinol (THC) al soiurilor de canepa,
sunt cele stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare a Uniunii
european si national.

4. In cazul in care inspectorii, in conformitate cu paragraful 1, iau in considerare
este necesar sa se efectueze prelevarea de probe cu esantionarea culturii,
sunt obligati sa le efectueze in prezenta cultivatorului si sa emita a
mostra prelevata in contradictie cu fermierul insusi pt orice verificari incrucisate.

5. Ar trebui continutul general de THC
de cultivare este mai mare de 0,2 la suta si cu
limita de 0,6 la suta, nu este pusa nicio responsabilitate asupra acesteia
a fermierului care a respectat cerintele ale aceasta lege.

6. Testele pentru controlul continutului de THC al
culturile trebuie sa se refere intotdeauna la medii intre probele de plante,
colectate, depozitate, preparate si analizate conform metodei
prevazute de legislatia in vigoare a Uniunii Europene si nationala a
Transpunere.

7. Sechestrarea sau distrugerea culturilor de canepa
implantat cu respectarea prevederilor stabilite aici
legea nu poate fi dispusa decat de catre autoritatea judiciara
daca, in urma unei evaluari efectuate conform metodei de
mentionat la paragraful 3, se pare ca continutul de THC in cultura este
mai mult de 0,6 la suta. In cazul mentionat in prezentul alineat este
responsabilitatea fermierului este exclusa.

Art. 5
Limitele THC din alimente

1. Prin decret al ministrului sanatatii, care se adopta in termen de sase
luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt
a definit nivelurile maxime de reziduuri de THC permise in alimente.

Art. 6
Stimulente pentru lantul de aprovizionare cu canepa

1. AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ,
compatibil cu legislatia europeana privind ajutorul de
Statul, aloca anual o parte din resursele disponibile a
sa fie valabil pe planurile nationale sectoriale de competenta sa, in
limita maxima de 700.000 euro, pentru a incuraja imbunatatirea
conditiile de productie si prelucrare in sectorul canepei.

2. O cota din resursele inscrise anual in statul de
prognoza Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare pentru productie ei
procese de prima transformare a canepei, finalizate
prioritate la reconstituirea patrimoniului genetic e
identificarea proceselor corecte de mecanizare.

Art. 7
Reproducerea semintelor

1. Organisme publice de cercetare, universitati, agentii
dezvoltare regionala si inovare, inclusiv prin stipulare
protocoale sau acorduri cu asociatii si consortii culturale
dedicate in mod special hemiculturii, se pot reproduce pentru a
samanta achizitionata certificata in anul precedent,
folosindu-l pentru realizarea de mici productii de caracter
demonstrativ, experimental sau cultural, la notificarea catre
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Art. 8
Sprijin de formare, diseminare si inovatie

1. Statul, in domeniile de competenta, poate promova
actiuni de formare in favoarea celor care lucreaza in lantul de aprovizionare
de canepa si difuzeaza, prin canale de informare specifice,
cunoasterea proprietatilor canepei si a utilizarilor sale in
camp agronomic, agroindustrial, nutraceutic, cladire verde,
de biocomponente si ambalaje.

Art. 9
Protectia Consumatorului

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
promoveaza recunoasterea unui sistem de calitate a alimentelor pentru i
produse derivate din canepa conform articolului 16 alin
1, lit. b) sau c) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 a Parlamentului
Uniunea Europeana si a Consiliului din 17 decembrie 2013.